Stiftelsens historik!

 

Information om och från Stiftelsen.

Våra gällande stadgar, PDF 40 kb
(öppnas i eget fönster)

 
Våra protokoll och årsredovisningar
 
Denna sida är under uppbyggnad

 

 

 

Stiftelsen Tidaholm Hökensås Semesterby har övergått från att vara en verksamhetsstiftelse till att bli en avkastningsstiftelse med anledning av de nya stadgarna.

Stiftelsen består utav 5 ledamöter och en handläggare, samt har till uppgift att dela ut bidrag.

§ 2
Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till främjande av fritidens utnyttjande inom Tidaholms kommun, såsom anordnande av bad-, båt-, lek- och tältplatser och därmed bidra till att besöksnäringen förädlas och att utvecklas.

Reglerna för att ansöka om bidrag och ansökningsblankett finner du uppe i menyn.

Frågor om Stiftelsen kan ställas till undertecknad.
 

Stiftelsestyrelsen Hökensås
Peter Friberg, handläggare