Protokoll för Stiftelsen Tidaholms Hökensås Semesterby, samtliga handlingar är i PDF-format
     
Styrelsen Au / Presidiet Årsredovisning och förvaltningsberättelse
2022 2022 2022
Nr 1, 2022-02-28    
     
     
2021 2021 2021
Nr 1, 2021-02-24   Årsredovisning för 2021, signerad styrelsen och revision
Nr 2, 2021-11-02   Revisionen för 2021, signerad
     
2020 2020 2020
Nr 1, 2020-04-13   Årsredovisning för 2020, signerad
Nr 2, 2020-11-11   Revisionen för 2020, signerad
     
2019 2019 2019
Nr 1, 2019-02-06   Årsredovisning för 2019, signerad
Nr 2, 2019-03-13   Revisionen för 2019, signerad
Nr 3, 2019-11-13    
     
2018 2018 2018
Nr 1, 2018-04-11 Presidiet, 2018-11-06 Årsredovisning för 2018, signerad
Nr 2, 2018-11-14   Revisionen för 2018, signerad
     
2017 2017 2017
Nr 1, 2017-01-18 Presidiet, 2017-11-28 Årsredovisning för 2017, signerad
Nr 2, 2017-03-15   Revisionen för 2017, signerad
Nr 3, 2017-12-13    
     
2016 2016 2016
Nr 1, 2016-03-23 Presidiet, 2016-11-03 Årsredovisning för 2016, signerad
Nr 2, 2016-11-16   Revisionen för 2016, signerad
     
2015 2015 2015
Nr 1, 2015-01-21 Presidiet, 2015-10-27 Årsredovisning och revisionsrapport för 2015, signerade
Nr 2, 2015-11-25    
     
2014 2014 2014
Nr 1, 2014-03-05 Presidiet, 2014-11-05 Årsredovisning för 2014, signerad
Nr 2, 2014-12-10   Revisionen för 2014, signerad
     
2013 2013 2013
Nr 1, 2013-02-20 AU 1, 2013-01-07 Årsredovisning för 2013, signerad
Nr 2, 2013-03-20 AU 2, 2013-02-14 Revisionen för 2013, signerad
Nr 3, 2013-05-08 AU 3, 2013-05-08  
Nr 4, 2013-10-27 Presidiet, 2013-10-29  
Nr 5, 2013-11-18    
     
2012 2012 2012
Inga digitala Inga digitala Årsredovisning för 2012, signerad
    Revisionen för 2012, signerad
     
Uppdaterad 2022-05-21
©
Peter Friberg